Fysisk miljö - Ljud

Ljudmiljön, inne och ute

 

 

 

 2023

 

Ljudnivåernas påverkan på förskolebarn ska undersökas, DN 2023-10-24 

Ny bullerkarta i Stockholm går ner på lägenhetsnivå, DN 2023-04-26 

DN Insidan om Buller 4 april 2023, Bullernätverket, Stockholms län 2023-04-05 

Experter varnar för hälsorisker: Många svenskar störda av buller, DN 2023-04-04

Buller kan påverka språkinlärningen, Vi lärare - förskolan, 2023-02-13 

Så blev  Myran en lugn förskola, Vi lärare - förskolan, 2023-02-13

Så dämpar vi ljudet – förskollärarnas tips, Vi lärare - förskolan, 2023-02-13

Sveriges Lärare: ”Ljudåtgärder räcker inte – minska barngrupperna”, Vi lärare - förskolan, 2023-02-13 

Forskaren: ”Bullret symtom på en annan problematik”, Vi lärare - förskolan, 2023-02-13 

 

 

2021

 

”Höghastighets­tågens buller måste hanteras” Svd 2021-06-19 (F) 

Sömnstörningar av flygbuller i en svensk kontext, KI,  feb 2021 (F)

2019 

Förskolebarn tvingas utstå riskfylld ljudnivå, Världen idag, 2019-12-03 

Forskare: Buller ett växande hot mot folkhälsan, SvD 2019-11-14 (F)

Små barn lider av buller - skyddas inte av lagen, Svd 2019-11-14 (F)

Gör något åt bullret i klassrummen, DS 2019-07-07

2018

OBS! Kraftig skärpning av bullernivåer med nya riktlinjer från WHO, SR Vetenskapsradion, 2018-10-11  

Bakgrundsbullers påverkan på inlärningsmöjligheter i klassrumslika miljöer hos barn med och utan hörselnedsättning, En beskrivande litteraturstudie, 2018-09 

Hörselrelaterade problem vanliga bland förskollärare, Göteborgsuniversitet 2018-06-25 (F)

Ljud orsakar oftare stress hos förskolepersonal, SR 2018-06-25

2017

Nya regler kan leda till mer buller, Tv4 2017-12-04

Varningen: Nya bullerregler kan leda till hjärtinfarkt, Svt 2017-09-09

"Stockholm har inte krävt ändrade regler" Svd 2017-05-30

"Nya bullerregler ökar risken för hjärtinfarkt", SvD 2017-05-22

Regeringen backar om bullerkrav, Di  2017-03-27 !!!

 Boverket avfärdar nya bullerregler, Svt 2017-01-17

 

2016

 Tyst i klassen , SkolLedaren 2016-11-09

Högt buller kan skada ofödda barns hörsel, arbetsmiljöforskning.se 2016-10-03 (F)

Öronproppar i skolan är inte normalt, Expressen 2016-08-12

Bullret i städerna ökar- och barnen blir de stora förlorarna, BARNverket 2016-07-01

Buller gör oss psykiskt illamående, Högskolan Gävle 2016-04-17

Snabbtåg kan vara i trafik tidigare än väntat, SvD 2016-01-18

2015  

BARNverket:Den nya bullerförordningen, 2015, har ej tagit hänsyn till barn- och elevhälsoperspektivet!

Vi har nu fått en ny, väl avvägd bullerförordning på plats som möjliggör byggandet av fler små lägenheter för unga och studenter och som samtidigt ger ett bra skydd för miljön och människors hälsa, säger bostadsminister Mehmet Kaplan. Regeringskansliet, 2015-04-28

Att den nya bullerförordningen skulle ge ett bra skydd för människors hälsa håller inte BARNverket med om. Barn och elever kommer att drabbas i sin boende- och utvecklingsmiljö när de placeras i hårt bullerutsatta områden vid väg-  spår- och flygtrafik. Särskilt utsatta blir barn och elever i Stockholmsområdet där maxbullergränser från flyget är undantaget.

 Nya bullerregler gäller alla – utom stockholmarna, DN 2015-04-18 

Foster kan skadas av högt buller Svt 2015-12-09

En förbättrad ljudmiljö omvandlar onödig väntetid till värdefull undervisningstid, Ljudskolan 2015-11-19

Missen kan avgöra Brommas framtid, Mitti 2015-10-20

Plats i klassrum påverkar resultat Lärarnas Nyheter, 2015-10-20

Därför presterar eleverna längst bak i klassen sämre, Gefle Dagblad, 2015-10-19 (F)

Bryssel-flyg på Bromma bullrar för mycket, Svt 2015-10-09

Guide för leksaker ska göra leken mindre högljudd, Suntarbetsliv,2015-10-06 (F)

Från bullerforskning till ljudmiljöverktyg, Suntarbetsliv,2015-10-06 (F)

När bullret tar överhand Förskolan2015-09-18

Snabbare snabbtåg ger mer buller Sydsvenskan, 2015-06-29

Forskare varnar för hälsorisker med nya bullerregler i bostäder, SR 2015-06-02(F)

Störande ljud ger sämre skolresultat, Arbetsliv 2015-06-01

Hur gör djur? Om flygplansbuller i P1, SR 2015-05-25

Bättre ljudmiljö ger bättre skolresultat, Svt opinion, 2015-05-18 (F)

Tyst i klassen, Lärarnas tidning 2015-05-06

Elever som lyssnar på sitt modersmål har lättare att minnas vad de hört, Ljudskolan 2015-04-19

Nya bullerregler gäller alla – utom stockholmarna, DN 2015-04-18

Som att äta lunch mitt i trafiken, SR 2015-02-04

Bullriga skolmatsalar leder till inlärningssvårigheter, SR Dalarna 2015-02-04 (F)

Lika mycket buller i en skolmatsal som i en verkstad, SR Norrbotten 2015-02-04

Höga ljudnivåer i skolmatsalar, Lärarnas Tidning, 2015-02-04

Stoppa Swedavias hybris - större Bromma förskräcker, DS 2015-02-03

2014 

Bullerreform: "Går emot etablerad forskning", Miljöaktuellt 2014-12-11 (F)

Bullret från flyget på Bromma stressar barnen, Dagens Samhälle 2014-10-01

Flygbuller och barns hälsa KI på uppdrag av Swedavia,  sept 2014 (F)

"Det låter som en geting i mitt huvud", BARNverket 2014-07-04

Ljudmiljön påverkar skolresultaten, Skolvärlden  2014- 03-10 (F) 

Hur påverkas ljudnivån i förskolan av leksaker?, Gävle Kommun 2014-02-17 (F) 

Elie hörde dåligt -  blev placerad i särskola, Svt 2014-01-05 

2013 

 

Flygbuller på uteplats: Besvärsupplevelser och hälsa i relation till maximalnivå

och antal flygbullerhändelser, Naturvårdsverket 2013 (F)

Gävleeleverna som ska hjälpa bullerforskarna, Gävle Dagblad, 2013-10-03 (F)

Barn drabbas av för högt buller, Sydsvenskan 2013-03-02

Det går att komma tillräta med bullret i förskolan, Arbetsmiljöforskning 2013-01-22 (F)

2012

Buller i förskolan – Hälsa och åtgärder, Skolporten 2012-12-05 (F)

Oönskat ljud negativt för hälsan, Medicinsk Vetenskap nr 1 (F)

2011

Buller i förskolan stressar personal och barn, men det går att förbättra ljudmiljön, Arbetsmiljöforskning.se 2011-03-14 (F)

Mindre barngrupp dämpar buller bäst, Lärarnas Nyheter 2011-08-15 (F)

2010

Buller, minne och inlärning i skolmiljö, Kfs.net (F)

2007

Buller skadar inte bara hörseln, SvD 2007-07-12 (F)

2005 

Allt fler barn lider av tinnitus, Svt 2005-05-11 (F) 

Fler barn lider av tinnitus, DN 2005-05-11 (F)

 

 

          

Ljud och akustik

Arbetsmiljöverket

--------------

Miljöhälsorapporten

Barn

Stockholms län

2021 

---------------------

Sömnstörningar av flygbuller i en svensk kontext, 

Karolinska Institutet

feb 2021 

...ytterligare motiv till hårdare krav vad gäller flygbuller är den inverkan man sett på barns kognitiva funktioner, med en försening i läsinlärning, sämre resultat på standardiserade test och försämrat långtidsminne...

 -----------------

BARNverket i massmedia om buller:

“Barnperspektivet saknas i mediernas Brommabevakning” 

DS 2015-05-21

”Bullret från flyget stressar barn” 

Dagens Samhälle,

2014-09-01 

----------------------

BARNverkets blogginlägg om buller: 

Så förbättrar vi ljudmiljön i skolan,

2017

 

Bullret i städerna ökar och barnen blir de stora förlorarna, 2016

 

Barnen och Brommaflyget - Var är barnhälsoperspektivet?

2014-2015 

------------------------

Barns bullriga miljö & vad vi kan göra

BARNverket - 2015

 --------------------

SPACE-

Stödjande akustik i förskola ur ett barnperspektiv

 2019

Kerstin Persson Waye

Göteborgs universitet

---------------------

Forskare och experter 

buller och akustik:

Kerstin Persson Waye

Staffan Hygge

Fredrik Sjödin

Jenny Selander

Charlotta Eriksson

Robert Ljung

Jonas Christensson

Göran Pershagen 

---------------------------

Bullerkartläggning i praktiken

CAMM, mars 2017

BV: Var är Barn HÄLSOperspektivet?  när det gäller barns behov för utveckling och hälsa för hjärna, kropp och sinnen.

---------------------------

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus

2014

----------------------

Det kostar pengar att skapa en bra ljudmiljö  i skolan

Ljudskolan 2014

---------------------------

Barn har olika behov av en bra ljudmiljö

Ljudskolan 2017

----------------------

Aktuell artikel vid stadsbyggnad 2017: 

Buller skadar inte bara hörseln

SVD 2017

 

--------------------

Checklista

Ljudguide för förskolan

Prevent 2021 (?)

-----------------------------

Presentationsmaterial

från konferensen:

Ljudmiljön i skolan

HRF 2016-11-24

----------------------------

Skolkonferens

om ljudmiljön

10-11 nov 2016

------------------

STRESS -

Det finns en gräns för vad barn tål

Ylva Ellneby

Allt för föräldrar

2015-06-10

----------------------------- 

Mät buller med din mobiltelefon

Arbetsmiljöverket

2020

-------------------------------

"Det låter som en geting i mitt huvud"

2011

Kerstin Persson Waye

Göteborgs universitet 

-------------------------------

 "Barnperspektivet saknas i mediernas Brommabevakning"

 Journalisten 

2015

-----------------------------

 Ljudfakta 

- om ljud och människor

Ljudskolan

2021

-------------------------

Arbete och hälsa - förskolans arbetsmiljö 

Fredrik Sjödin 

Umeå universitet

 ------------------------------

Auditiv miljö

Specialpedagogiska myndigheten

 2015-05-04 

-------------------------------

Matsal

-----------------------------

Förskolan

-----------------------------

Skolan

------------------------------

Samhällsbuller

------------------------------

Fler lästips 

-------------------------------