Stöd BARNverket i vårt gemensamma arbete

för hälsosamma och trygga verksamheter och miljöer

i förskola, grundskola, fritids och gymnasium.

Genom att du blir medlem så får vi ytterligare ett ekonomiskt bidrag  och kan fortsätta att bedriva vårt viktiga arbete.

 

 

Medlemskapet är  GRATIS!

 

Klicka här