Sund miljö - Ljud/Buller - Lästips

Lästips

 

 

 

Universitet:

Oönskat ljud negativt för hälsan, Medicinsk Vetenskap nr 1, 2012 (F)

Ljudmiljö och hälsa, Göteborgs Universitet (F)

Det låter som en geting i mitt huvud,  Göteborgs universitet, 2011

Flygbuller och barns hälsa KI på uppdrag av Swedavia,  sept 2014 (F)

Buller , Karolinska Institutet, miljömedicin 2014  ( OBS! WHO kommer med nya riktvärden under 2016) (F)

 

Kommuner:

Åtgärdsprogram mot buller, Malmö Stad 2014

 

 

Myndigheter:

 

Buller, stomljud och vibrationer, Boverket 27/4 2017

Buller, Arbetsmiljöverket

Mät buller med din mobiltelefon, Arbetsmiljöverket

Auditiv miljö, Specialpedagogiska myndigheten

Det låter som en geting i mitt huvud,  Göteborgs universitet, 2011

Buller på förskolor Folkhälsomyndigheten

Flygbuller på uteplats: besvärsupplevelser och hälsa i relation till maximalnivå och antal flygbullerhändelser, Naturvårdsverket 2013 (F)

Hälsopåverkan, Trafikverket

 

Övrigt:

Ljudskolan, Jonas Christensson

Ljudfakta - om ljud och människor, Jonas Christensson

Arbete och hälsa - förskolans arbetsmiljö, Fredrik Sjödin (F)

Ljudguide för förskolan, Prevent

Barnen och Brommaflyget, BARNverket

 

 

 

 

 

Mer om Ljud och Buller här