Fysisk Miljö - Återhämtning - Raster

Återhämtning - Raster

2021

 

2020

Rastens betydelse för elever, Stockholms universitet, VT

Elever presterar bättre när undervisningen flyttar ut, Forskning.se, 2020-04 - 17

2019

Rasterna är alldeles för korta, Hallandsposten 2019-09-25

2018

2017

Längre raster i skolan, Hallandsposten 2017-02-23