Välkommen till

föräldraorganisationen BARNverkets kunskapsbank:

Barn- och elevhälsoperspektivet

 

 Rörelse, återhämtning och samspel i en sund miljö är grunden för utveckling, hälsa och lärande.

Barn är här och nu och går inte i repris 

 

Föräldraorganisationen BARNverket arbetar för hälsofrämjande miljöer för "hela" barnet i skolväsendets verksamheter från förskola till gymnasium och för ett ökat föräldrainflytande.

BARNverket vill att barn och unga,  ska må bra och kunna utveckla kropp, sinnen och den känsliga hjärnan, hälsa och lärande, i en trygg och säker miljö.

BARNverket vilar på forskning, erfarenhet och sunt förnuft som utgår från att barn är  biologiska, växande människor med kropp, sinnen och en känslig hjärna i utveckling som har påverkats,  påverkas och kommer att påverkas av allt från gener och stress, motorisk utveckling och nära relationer, till pedagogik och organisation samt den fysiska miljön.

BARNverket vill genom "Barn- och elevhälsoperspektivet" sprida kunskap och erfarenheter om barns behov och miljöer till föräldrar, politiker och beslutsfattare samt andra vuxna som är ansvariga för barns omsorgs-, utvecklings- och lärandemiljöer samt arbetsmiljöer.

BARNverket hoppas att du här kan finna stöd för ditt arbete för hälsofrämjande och utvecklande  miljöer för barn och elever – för barnens bästa, hälsa och lärande,  här och nu och på lång sikt.

 

(F) efter länkar på denna sida visar att länken innehåller material med forskning

 

 

 

BARNverket feb 2017