Miljöfaktorer - Smittspridning och städning - Lästips

Lästips

 

 

 Hygien och att undvika smittspridning, Folkhälsomyndigheten 2015

Råd och stöd för att minska smittspridning i förskolan, Vårdgivarguiden Stockholms Läns landsting 2015

Infektioner hos barn - hur undviker jag smittspridning på förskolan, Norrtälje kommun 2013

Smittspridning - Barnhälsovård i barngrupper, Rikshandboken barnhälsovård

2012