Systemfelet: Förebyggande riskbedömningar utifrån ett "Barn- och elevhälsoperspektiv" saknas?!

Förebyggande riskbedömningar och konsekvensanlyser utifrån ett "Barn- och elevhälsoperspektiv" tycks saknas i skolväsendets systematiska kvalitetsarbete samt vid förändringsarbeten, omorganisationer och utredningar på kommunal, regional och statlig nivå. (BARNverket juni 2022)

 

 

 

Riskbedömningar – en viktig faktor i ett kvalitetsarbete

När jag ser till skolväsendet, som arbetar med skolutveckling och barns hjärnor och kroppar, som är under utveckling, här och nu och inte går i repris, borde riskbedömningar utifrån ett "Barn-/elevhälsoperspektiv" vara en av de viktigaste faktorerna i skolväsendets systematiska kvalitetsarbete.

Monica Wester, BARNverket (2013)

 

Riskbedömningar saknas utifrån ett "Barn- och elevhälsoperspektiv" 

 Det finns ett systemfel i skolväsendets systematiska kvalitetsarbete som riskerar våra barns utveckling, hälsa och lärande. Det saknas nämligen förebyggande riskbedömningar utifrån ett "Barn- och elevhälsoperspektiv". Forskningen är enig om att barn har kropp, sinnen och en känslig hjärna i utveckling som har påverkats, påverkas och kommer att påverkas av allt från gener och stress till rörelse och nära relationer samt den fysiska miljön.

BARNverket (2016)

 

”Barn- och elevhälsoperspektivet” och systemfelet ”Förebyggande riskbedömningar saknas” 

 Detta är en sammanställning av texter och inlägg om barn- och elevhälsoperspektivet samt om systemfelet att förebyggande riskbedömningar saknas. Texterna har publicerats på BARNverkets hemsida de senaste fyra åren. De är skrivna av BARNverket samt forskare och experter dels inom området barns och ungdomars utveckling, hälsa och lärande och dels inom området psykiska och fysiska miljöer, inne och ute.

BARNverket (aug 2018)

(Sammanställning som skickades ut till riksdagspartierna inför valet 2018)