Barnet 

  

Barn, 0-18 år, är  biologiska varelser, med en mycket känslig  hjärna, kropp och många sinnen, ( syn, hörsel, känsel, lukt, smak, balans, led- och muskelsinne) som är i stark utveckling, och som har påverkats, påverkas och kommer att påverkas av allt från gener och stress  till rörelse, samspel och den fysiska miljön.

 

Barn  har högre känslighet för yttre påverkan än vuxna.