Miljö - Ljud - Samhällsbuller

Samhällsbuller

 

2017

"Nya bullerregler ökar risken för hjärtinfarkt", SvD 2017-05-22

Regeringen backar om bullerrav, Di  2017-03-27 !!!!!!!!

 Boverket avfärdar nya bullerregler, Svt 2017-01-17

2015

BARNverket: Den nya bullerförordningen, 2015, har ej tagit hänsyn till barn- och elevhälsoperspektivet!

Vi har nu fått en ny, väl avvägd bullerförordning på plats som möjliggör byggandet av fler små lägenheter för unga och studenter och som samtidigt ger ett bra skydd för miljön och människors hälsa, säger bostadsminister Mehmet Kaplan. Regeringskansliet, 2015-04-28

Att den nya bullerförordningen ,skulle ge ett bra skydd för människors hälsa håller inte BARNverket och bulleforskar från WHO med om.Barn och elever kommer att drabbas i sin boende- och utvecklingsmiljö när de placeras i bullerutsatta områden vid väg- och spårtrafik samt under flygbullermattor. Särskilt utsatta blir barn och elever i Stockholmsområdet där maxbullergränser från flyget är undantaget. 

 Nya bullerregler gäller alla – utom stockholmarna, DN 2015-04-18

 

Bromma riskerar vite för flygbuller, DN 2015-10-21

Missen kan avgöra Brommas framtid, Mitti 2015-10-20

Bryssel-flyg på Bromma bullrar för mycket, Svt 2015-10-09

Snabbare snabbtåg ger mer buller Sydsvenskan, 2015-06-29

Forskare varnar för hälsorisker med nya bullerregler i bostäder, SR 2015-06-02(F) 

Nya bullerregler gäller alla – utom stockholmarna, DN 2015-04-18

Stoppa Swedavias hybris - större Bromma förskräcker, DS 2015-02-03

2014

Bullerreform: "Går emot etablerad forskning", Miljöaktuellt 2014-12-11 (F)

Bullret från flyget på Bromma stressar barnen, Dagens Samhälle 2014-10-01

Flygbuller och barns hälsa KI på uppdrag av Swedavia,  sept 2014 (F)

2013 

Flygbuller på uteplats: Besvärsupplevelser och hälsa i relation till maximalnivå

och antal flygbullerhändelser, Naturvårdsverket 2013 (F)

Barn drabbas av för högt buller, Sydsvenskan 2013-03-02

2009 

Förstudie om flygbuller och 70 dB LA max vid uteplats, KI 2009 (F)

 

BLOGGEN

Barnen

och Brommaflyget