Miljöfaktorer - Gårdar

Gårdar och ytor för rörelseglädje

  

 

 

 

LÄNKAR med erfarenhet och kunskap

 

2022

 

Skolgårdarnas ytor fortsätter att minska, Boverket 2022-06-16

 

Skolgårdarna krymper – här har eleverna minst yta per elev, Mitti Sunbyberg, 2022-06-04

Ny statistik: Skolgårdarna bara fortsätter att krympa, Läraren, 2022-05-16

2021 

Små gårdar ger trängsel i parken, BUMS 2021-11-01 

Smygande förändringar i förskolan – med oroande konsekvenser, BUMS 2021 - 03-19

2020  

4 krav som alla förskolegårdar borde ha enligt experten, mitti 2020-06-01

2019 

Stockholms stad inför rörelsepolicy i förskolan Svt 2019-12-19

De vill hjälpa föräldrar att ta strid mot trånga förskolegårdar, Mittti, 2019-09-21

Långvarig hetta drabbar barn på förskolegårdar, Götegorgs universitet, 2019-06-19

Forkare varnar: Därför är skolegårdar en värmefälla för barnen, Svt 2019-06-19

Trygg, rolig och lite farlig, Förskolan 2019-05-10

Förskola på tak_ här leker barnen ovanför staden , Svt 2019-05-12

För säkra lekplatser hämmar barns utveckling,  Svt 2019-04-13

 

Hagastans trånga förskolegårdar blir nu forskning, Mitti 2019-03-19

2018

 

Den täta staden – ett hot mot barns hälsa, Stadsbyggnad nr 2  

Mindre grönska och små skolgårdar ger sämre inlärning, Hållbar stad 2018-08-21

Skolgårdarna krymper när storstäderna växer, Expressen, 2018-06-18

 

Trångt på Stockholms skolgårdar- sämst i landet, Svt 2018-05-24

Barnens skolgårdar krymper, Svt 2018-05-24 

En halvmiljon barn har för liten skolgård, Svt 2018-05-24

"Till slut finns det inget att leka på" Svt 2018-05-24

Rektorn: Skolgårdens yta är jätteviktig , SR2018-05-24

Oro när elever får mindre skolgård, SR 2018-05-24

 

Förskolornas gårdar blir allt mindre, NVP, 2018-05-22

 

 

Förskolegårdarna krymper i nya stadsdelar, DN 2018-01-09

2017 

Alla Sveriges skolgårdar ska kartläggas, Svt 2017-11-27

Skolbarn får allt mindre skolgårdar, Tv4 2017-10-08

Björnbodaskolan kan få 1.200 elever Mitti 2017 -09-20

Storleken på barnens för- skolegårdar skiljer sig rejält i Stockholm, Mitti 2017- 02-02

Trängseln stor på många lekplatser, DN 2017-01-02

2016

Grönstruktur och barnens hälsa och lärande, BARNverket 2016-09-27 (F)

Sliten lekutrustning på skolgård spärrades av, DN 2016-09-19

Förtätning av staden ger för små skolgårdar, SR 2016-08-23 

Staden förtätas och barnen blir de stora förlorarna, BARNverket 2016-06-13

Bygg skolgårdar med plats för spring i benen, Dagens samhälle 2016-05-23

Fler barn på liten yta, ETC 2016-05-13

Större fokus på barn efter kritik, SvD 2016-02-22

Bygg för barnan - lär av Hamburg och Berlin, SvD 2016-02-17 

Att slå sig r en del av uppväxten, SvD 2016-02-16

Forskare: Miljöerna för barn otänkbara tidigare, SvD 2016-02-15  (F)

Flera hälsovinster med gröna gårdar, SvD 2016-02-10

Vi bygger miljöer som vi kommer att ångra, SvD 2016-02-09

"Stadsplanerarna missar barnen" SvD 2016-02-08

"De tänkte inte på barn när de byggde" SvD 2016-02-08

Skolgårdar ska skyddas från farlig UV-strålning, DN 2016-01-31 (F)

Här byggs förskolor utan ljus DN 2016-01-04

2015

Landskapsarkitekter tar strid för barns utemiljö, Arkitekten 2015-08-25

Varannan skolgård för liten, Mitti Stockholm 2015-08-25

Skolgårdar får inte plats, Lärarnas nyheter, 2015-08-19

Skolinspektionen ställer inga krav, Lärarnas nyheter, 2015-08-19

Vägen till grönskan går över gatan, Lärarnas nyheter, 2015-08-19

Behövs gårdar? Lärarnas nyheter, 2015-08-19

Vägledning om barns och ungas utemiljö, Boverket 2015

Rapport om barns och ungas utemiljö, Boverket 2015

2014

Stora gröna skolgårdsytor bidrar till att öka skolbarns hälsostatus, BARNverket, 2014-10-11 (F)

Inte bara skolresultaten som är bättre än Finland, Dagens samhälle 2014-09-12

Från asfalt till grönska - forskning om skolgårdsutveckling i Malmö, Vetenskap och Hälsa 2014-09-03 (F)

Utemiljön på många förskolor kan bli bättre Vetenskap &Hälsa, 2014-05-14

2013

Små skolgårdar i ett växande Stockholm, SvD 2013-12-18

BARNverket ifrågasätter om "små gårdar kan bli bra" när målet är "En skola i världsklass", BARNverket 2013-12-18

 

BARNverkets blogginlägg

 

2021 

Förskolegårdar ska vara likvärdiga

Ylva Ellneby, försskollärare, specialpedagog

 

2014 

Stora gröna skolgårdsytor bidrar till att öka skolbarns hälsostatus.

Peter Pagels, doktorand i folkhälsovetenskap

 2013

BARNverket ifrågasätter om "små gårdar kan bli bra" när målet är

"En skola i världsklass" 

BARNverket 

------------

Svt granskar skolgårdar

------------

BUMS

Barns utemiljö i staden

--------------------------- 

Förskoledialog Norra Liljeholmen Sammanställning om barns utemiljö

2020-06-09

----------------------

Får barnen plats i framtidens städer

ArkDes

mars 2019

------------------

 

Den täta staden – ett hot mot barns hälsa

Stadsbyggnad nr 2, 2018

------------------------------

 

Nationell kartläggning visar att skolgårdar krymper

Boverket

maj 2018 

------------------

Stora gröna skogårdsytor bidrar till att öka skolbarns hälsostatus

Pater Pagels

Karolinska Institutet

Folhälsovetenskap

2014

--------------------

Friyta för lek och utevistelse

för förskolor och skolor

Boverket

----------------------- 

International School Grounds Alliance

 --------------------

The

Living Schoolyard

Activity Guide 

------------------

 "Ut med språket"

Lekar som stödjer motorisk och språklig utveckling

Folkhälsan

Finland

2011

-----------------------------

Gröna skolgårdar

Malmö

----------------------

Gröna skolgårdar i Lunds kommun

------------------------

 

Strålsäkerhets-myndigheten vill satsa på solskyddande utemiljöer för barn 

2016-01-31

--------------------------

  

Nya allmänna råd för bättre skolgårdar

Boverket

2015-06-02

------------------------------

Vägledning:

Gör plats för barn och unga

Boverket

2015

------------------------

"Allmänna Råd"

Boverket

Boverkets allmänna råd (2015:1) om friyta för lek och utevistelse vid fritidshem, förskolor, skolor eller liknande verksamhet

 -------------------