Rörelse - Motorisk utveckling

Motorisk utveckling

 

Rörelseförmåga kallas motorik. 

  • Grovmotorik beskriver bland annat hur barnet utvecklar sina rörelser när barnet lär sig att rulla, åla, sitta, stå, gå, hoppa och springa. 
  • Finmotorik kallas de små rörelserna som barnet gör med händer och fingrar, till exempel att gripa medvetet.
  • Alla barn lär sig att själva kontrollera sina muskler i samma ordning. Först lär de sig kontrollera ansiktet och nacken, sedan armarna, överkroppen och sist benen och fötterna. Barnet lär sig till exempel att balansera sitt huvud innan hen kan lära sig sitta eller stå.

Att lära sig en ny rörelse är svårt för barnet. Det krävs mycket träning innan barnet kan göra rörelsen utan att behöva tänka." (1177 Vårdguiden) 

 

"Motorisk träning har positiva effekter på barns grov- och finmotorik, perception och förmåga att minnas detaljer. Barn som tränat upp sin motoriska färdighet får ofta positivare upplevelser och erfarenheter av lek och rörelse." Folkhälsan, Finland

 

 

14 000 steg

per dag tar ett

14 månaders barn

Blogg :fysiokine (F)

-------------------------

Lästips

om motorik

------------------

Motorik

Rikshandboken

Barnhälsovården

2017

------------------

Barns motorik och fysiska aktivitet - viktiga faktorer för att lyckas i skolan (2017)

Litteraturstudie

Linköpings univerisitet

15 Hp

-----------------

Motorik ur ett samhällsperspektiv:

Finns det tid och rum för barn?

Svensk idrottsforskning nr 3 2005

--------------------------

Barn som rör sig mer presterar bättre.

Regeringskansliet

17 nov 2016

---------------------------

Barns rörelser- 

Motorisk utveckling

Lätt att lära

------------------------

----------------------