Miljö - Skärmar - Upphandling/Inköp

Upphandling/Inköp

”När ändringar i verksamheten planeras skall arbetsgivaren bedöma om ändringar medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas. Riskbedömning skall dokumenteras skriftligt och identifieras risker ska en bedömning göras om de är allvarliga eller inte.” AFS 2001:1