BARNverket påverkar  rikspolitiken 

 

Just nu pågår ett intensivt arbete med att ta fram underlag inför valet 2022, för psykiskt och fysiskt  hälsosamma och hälsofrämjande miljöer och verksamheter från förskola till gymnasium samt för höjda kunskapsresultat. 

  

I väntan på att materialet färdigställs kan man här nedan ta del av BARNverkets arbete inför valet 2018.  

BARNverket ställer frågor till riksdagspartierna inför valet 2018 

Riksdagspartiernas svar på BARNverkets frågor inför valet 2018

Nationellt upprop: Var är barn- och elevhälsoperspektivet? 2018 

BARNverkets present till partiledarna under Järvaveckan 2018

Stefan Löfven tar emot BARNverkets Bok-kasse på Järvaveckan 2019