Rörelse - Motorisk utveckling 

Motorisk utveckling 

Motorisk och sensomotorisk utveckling är en grund för

Nervsystemets utveckling, Rörelseglädje och Fysisk aktivitet 

 

 

 

2024

  

 Slöjd på fritids lockar de äldre eleverna, Vi lärare 2023-04-04 

Forskaren: För lite rörelse och motorik på lärarutbildningarna, Vi lärare, 203-03-27

Bara en av tio förskolor har plan för rörelse, Vi lärare 2024-03-26

Här förvandlas förskolan till en hinderbana – varje vecka, Vi lärare 2024-03-26

Efter motoriklarmet: Nu djupdyker forskare i frågan, Vi lärare 2024-03-26

Professorn: Därför är det viktigt att pyssla i förskolan, Vi lärare 2024-03-26

Förskolläraren: Många barn ger upp om de inte kan direkt, Vi lärare 2024-03-26

 Förskollärarnas larm: Barnen klarar inte enkla rörelser, Vi lärare 2024-03-26

 Boktips: Stötta barns motorik, Vi lärare, specialpedagogik, 2024-03-18

 Larmet: Barn kan inte längre klippa rakt med en sax, Tv4 2024-01-28

”Dagens barn kan inte ens slå en kullerbytta” DN 2024-01-27 

Textilslöjdsläraren: ”Många barn kan inte använda sax” Aftonbladet 2024-01-26

Slöjdlärarnas larm: Många elever kan inte använda en sax, Vi lärare 2024-01-11

 

2023

 

Barns motorik allt sämre – så kan du som förälder stötta, Expressen 2023-12-17

Debatt: Många barn riskerar att hamna i motoriskt utanförskap, Vi lärare 2023-03-15

2022

Sverige sämst i klassen när förskolans motorik granskas, Kristianstads högskola 2022-08-26

 Idrottslärare och skolsköterskor kan samverka kring barns motoriska utveckling och lärande, Idrottsforum 2022-02-18

2019

Ann-Christine Sollerhed: Stillasittande och ökad skärmtid - ett riskfyllt experiment?, BARNverket, juni 2019

2018

Stadsbarn klumpigare än barn på landet, SvD 2018-02-21

2017

Då kan du upptäcka funktionshinder hos barnet, Tv4 2017-11-20

Här är vanliga missförståndet om bebisens utveckling, Tv4 2017-11-20 

Vanliga hjälpmedlen är farliga för barnen: "Blir svaga av vagnen!" Tv4 2017-05-22 

Motorik viktig för inlärningen, Läraren 2017-03-15 (F småbarn)

 

 

2016 

Bra motorik förbättrar inlärningen, Uppsala universitet 2016-09-28 (F)

2015

För lite magläge kan försämra barns utveckling, SvD 2015-04-20

2012

Ständigt ryggläge ger sämre motorik, Fysioterapi nr 2, 2012

Mer idrott i skolan ger bättre betyg, Malmö Högskola 2012-04-11 (F)

Färre barn lär sig simma –  Dålig motorik är orsaken, Svt 2012-02-09 

2011 

Klumpiga barn mobbas oftare, Dagens Medicin 2011-11-30

Mer tid för rörelse, Förskolan 2011-09-13 (F)

Motoriken lägger grunden, Lärarnas Nyheter  2011-09-13 

 2003

Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer, Malmöhögskola (F)

"BARNverkets Motorikkanon"

med litteraturtips om 

den viktiga Motoriken och Sensomotoriken

för barns utveckling och hälsa som grund till lärande.

2024-04-17

---------------

BARNverkets inlägg om fysisk aktivitet och motorik

--------------

14 000 steg

per dag tar ett

14 månaders barn

Blogg :fysiokine (F)

-------------------------

Lästips

om motorik

------------------

Motorik

Rikshandboken

Barnhälsovården

2017

------------------

Barns motorik och fysiska aktivitet - viktiga faktorer för att lyckas i skolan (2017)

Litteraturstudie

Linköpings univerisitet

15 Hp

-----------------

Motorik ur ett samhällsperspektiv:

Finns det tid och rum för barn?

Svensk idrottsforskning nr 3 2005

--------------------------

Barn som rör sig mer presterar bättre.

Regeringskansliet

17 nov 2016

---------------------------

Barns rörelser- 

Motorisk utveckling

Lätt att lära

------------------------

----------------------