Rörelse - Motorisk utveckling

Motorisk utveckling

"Motorisk träning har positiva effekter på barns grov- och finmotorik, perception och förmåga att minnas detaljer. Barn som tränat upp sin motoriska färdighet får ofta positivare upplevelser och erfarenheter av lek och rörelse." Folkhälsan, Finland

 

 

14 000 steg

per dag tar ett

14 månaders barn

Blogg :fysiokine (F)

-------------------------

Lästips

om motorik

------------------

Motorik

Rikshandboken

Barnhälsovården

2017

------------------

Barns motorik och fysiska aktivitet - viktiga faktorer för att lyckas i skolan (2017)

Litteraturstudie

Linköpings univerisitet

15 Hp

-----------------

Motorik ur ett samhällsperspektiv:

Finns det tid och rum för barn?

Svensk idrottsforskning nr 3 2005

--------------------------

Barn som rör sig mer presterar bättre.

Regeringskansliet

17 nov 2016