Välkommen till kunskapsbanken:

Barn- och elevhälsoperspektivet

 Rörelse och samspel i en sund miljö är grunden för utveckling, hälsa och lärande. 

 

Föräldraorganisationen BARNverket arbetar för hälsofrämjande miljöer i skolväsendets verksamheter – förskola, skola, fritidshem och gymnasium – och för ett ökat föräldrainflytande.

BARNverket vill belysa barns och elevers situation och behov, här och nu, för att barnen ska må bra och kunna utveckla hälsa och lärande i en trygg och säker miljö inom skolväsendets verksamheter.

BARNverket utgår från att barn har kropp, sinnen och en känslig hjärna i utveckling som påverkas av miljön, samt att barn har en högre känslighet än vuxna.

BARNverket vill genom "Barn- och elevhälsoperspektivet" sprida kunskap och erfarenheter om barns behov och miljöer till föräldrar och politiker och beslutsfattare samt andra vuxna som är ansvariga för barns utvecklingsmiljöer. 

BARNverket hoppas att du här kan finna stöd för ditt arbete för hälsofrämjande utvecklingsmiljöer för barn och elever – för barnens bästa.

 

 

BARNverket november 2015